Lahendused
 • Dushinurgad
 • Köögiklaasid
 • Klaasuksed
 • Klaaspiirded
 • Klaasseinad
 • Trepipiirded
 • Erilahendused
Teenused
 • Konsultatsioon
 • Mõõtmine/projekteerimine
 • Klaasi lõikamine/lihvimine
 • Matistamine/värvimine
 • Transport olenemata mõõdust
Lahendused
 • Raamitud peeglid
 • Valmistamine vastavalt soovitud mõõdule
 • Erinevad toonid
 • Fasetiga peeglid
Teenused
 • Konsultatsioon
 • Mõõtmine/projekteerimine
 • Peegli lõikamine/lihvimine
 • Transport olenemata mõõdust

Tänu pikaajalisele kogemusele on meil lai erialane võrgustik, et pakkuda Teile kõige pilkupüüdvamaid, kvaliteetsemaid ja ainulaadsemaid lahendusi.

Vaata meie tehtud töid

täpselt selline lahendus nagu teie soovite

Teostame tööd täpselt teie nõudmiste järgi. Ei mingeid kliendihaldureid ega krõbedaid hinnasilte.